Hearthstone podstawy

Cel gry

Tak jak w przypadku większości gier karcianych celem jest sprowadzenie zdrowia przeciwnika do zera. Każdy bohater zaczyna posiadając 30 pkt. zdrowia. Poprzez zagrywanie kart zaklęć, efekty oraz ataki stronników obniżasz zdrowie do zera. Oczywiście przeciwnik nie będzie Ci tego ułatwiał, więc konieczne będzie wyszukiwanie sposobów na ominięcie jego obrony.

Mana oraz dobieranie kart

hearthstone manaKażdy gracz rozpoczyna z 1 kryształem many i może go wykorzystać do spłacenia kosztu zagrywanych kart. Gracze zagrywają karty w turach na zamianę i w każdej turze mają do dyspozycji o 1 kryształ many więcej. Sytuacja powtarza się aż do osiągnięcia maksimum 10 kryształów many. W kolejnych turach ilość kryształów many nie zwiększy się. Dodatkowo na początku każdej swojej tury gracz zostanie zmuszony do dobrania karty z własnej talii. Należy pamiętać, że ilość kart na ręku jest ograniczona do 10.

Tury

hearthstone turaNa początku gry wykonywany jest rzut monetą w celu wylosowania gracza który zaczyna grę. Jeśli zostaniesz wylosowany jako pierwszy otrzymasz trzy karty do wyboru. Możesz odrzucić dowolną ich ilość, a w miejsce odrzuconych otrzymasz nowe, wylosowane z twojej talii, za wyjątkiem tych które odrzuciłeś. Odrzucone karty trafiają z powrotem do talii i będziesz można ich użyć w późniejszej fazie rozgrywki. W przypadku otrzymania takiej samej karty jak odrzucona oznacza iż posiadasz w talii więcej niż jedną kopię tej karty. Ze względu na zbyt dużą przewagę jaką uzyskuje gracz rozpoczynający grę, drugi gracz otrzymuje dodatkowa kartę do wyboru (4 zamiast 3), którą może odrzucić na tych samych zasadach co wcześniej. dodatkowo drugi gracz otrzymuje dodatkowa kartę “Moneta”, Pozwala ona na jednorazowe uzyskanie dodatkowego kryształu many w jednej dowolnej turze. Oznacza to iż gracz będzie mógł zagrać kartę o koszcie 4 w 3 turze.

Tura trwa do momentu aż aktywny gracz użyje przycisku “Koniec tury” lub upłynie czas przeznaczony na turę. Ile czasu trwa tura Hearthstone? Jest to około 80 sekund (plus minus mały lag czy animacja). Gra trwa do momentu aż zdrowie jednego z bohaterów spadnie do zera. W momencie gdy gracz musi dobrać kartę z talii, a w talii nie ma już kart otrzymuje “Obrażenia od wyczerpania”. Zaczynając od 1 pkt. obrażeń ilość obrażeń zwiększa się za każdym razem gdy gracz musi dobrać kartę. Może zdarzyć się sytuacja w której obaj gracze osiągną 20 pkt, obrażeń z wyczerpania. W takim wypadku gra kończy się remisem.

bohaterowie hearthstone

Bohaterowie i zdolności bohaterów

Aby rozpocząć grę musisz utworzyć talię, które oparta jest o konkretnego bohatera. Bohaterowie posiadają klasy które umożliwiają zagrywanie specjalnych kart oraz używanie specjalnych zdolności, unikalnych dla każdego bohatera. Te specjalne karty widoczne są w księdze kart, w zakładce przypisanej dla danego bohatera, mogą być tylko używane przy konstruowaniu talii opartej na wskazanym bohaterze. Zdolności bohaterów także mogą być używane tylko przez odpowiadających im bohaterów, kosztują 2 kryształy many.

Poniżej lista bohaterów i ich zdolności:

Druid – Zmiennokształtność – Daj swojemu bohaterowi +1 do ataku w tej turze oraz +1 do pancerza.
Łowca – Pewny strzał – Zadaj 2 pkt. obrażeń bohaterowi przeciwnika.
Mag – Ognisty pocisk – Zadaj 1 pkt. obrażeń stronnikowi lub bohaterowi przeciwnika.
Paladyn – Wsparcie – Przyzwij stronnika 1/1, rekruta Srebrnej Dłoni.
Kapłan – Pomniejsze uzdrowienie – Przywróć 2 pkt. zdrowia stronnikowi lub bohaterowi.
Łotr – Zabójcze sztylety – Bohater otrzymuje broń 1/2.
Szaman – Wezwanie totemu – Przyzywa losowy totem. Eteryczny totem, Skalnoszpony totem, Uzdrawiający totem, Gorejący totem. W grze nie mogą znajdować się dwa takie same totemy.
Czarnoksiężnik – Moc Krwi – Twój bohater traci 2 pkt. zdrowia, dobierasz kartę.
Wojownik – Pancerz! – Bohater otrzymuje 2 pkt. pancerza.

Karty

karty hearthstoneHearthstone jest to gra karciana. Budujesz swoją talię z kart znajdujących się w twojej księdze kart i używasz talii do walki z przeciwnikiem. Istotne jest aby zrozumieć w jaki sposób działają karty aby opanować mechanikę gry.

Typy kart

Istnieje wiele typów i rodzajów kart, poniżej znajduje się krótki spis jakie karty można spotkać w grze:

Stronnicy

Kartę stronnika wykłada się na główny obszar planszy (stół) aby móc z nich korzystać. Gdy zagrasz stronnika na stół, nie jest on od razu aktywny (chyba że posiada zdolność Szarża). Aby stronnik mógł zaatakować należy poczekać do następnej tury. Stronnicy posiadają atrybuty: Atak oraz Zdrowie. Atak wskazuje ile obrażeń zada stronnik podczas ataku na innego stronnika lub bohatera. Zdrowie wskazuje ile obrażeń możne otrzymać zanim umrze.
Dodatkowo stronników można podzielić na typy. Typ jest szczególnie istotny dla Łowców oraz Czarnoksiężników gdyż niektóre zaklęcia mają wpływ tylko na poszczególny typ stronników. Poniżej znajduje się lista typów stronników.

Bestia – użyteczne dla Łowców
Demon – użyteczne dla Czarnoksiężników
Smok – użyteczne dla wszystkich klas
Murlok – użyteczne w taliach zawierających dużą liczbę stronników typu Murlok
Pirat – użyteczne w taliach zawierających dużą liczbę kart broni

Zaklęcia

Drugim najczęściej spotykanym typem kart jest karta Zaklęcie. Karty zaklęć działają na stronników lub bohaterów, posiadają efekt natychmiastowy i nie powodują wystawienia stronnika na stół (wyjątkiem są karty, które działają odwrotnie). Pierwszym przykładem jest karta zaklęcie “Kula ognia”, która po zagraniu zadaje 6 pkt. obrażeń celowi. Są także inne zaklęcia, np. “Dar królów”, która daje stronnikowi +4 do ataku oraz +4 do zdrowia. Zaklęcia działają bezpośrednio i są odrzucane po użyciu.

Sekrety

Karty sekrety wywierają efekt po spełnieniu odpowiednich warunków w grze i są widoczne jako ikona ze znakiem zapytania obok postaci bohatera, który zagrał kartę sekret. Gdy grasz Łowcą i twój bohater lub stronnik został zaatakowany, a ty zagrałeś wcześniej sekret “Wybuchająca pułapka” nastąpi aktywacja sekretu i wszyscy stronnicy jak i bohater przeciwnika otrzymają 2 pkt. obrażeń. Kolejny przykład: jeśli przeciwnik zagrał kartę zaklęcie, a ty wcześniej jako Mag zagrałeś kartę sekret Kontr-zaklęcie, sekret zostanie aktywowany i spowoduje anulowanie efektu poprzednio zagranego zaklęcia. Obecnie tylko Łowcy, Magowie oraz Paladyni posiadają karty sekretów.

Bronie

Karty broni dają bohaterowi zdolności broni oraz umożliwiają bezpośrednie atakowanie bohaterem stronników oraz bohatera przeciwnika. Każdy atak wykonywany jest na takich samych zasadach jak atak stronnika. Oznacza to konieczność atakowania w pierwszej kolejności stronników posiadających “Prowokację” oraz możliwość utraty zdrowia przez bohatera, w przypadku atakowania stronnika posiadającego atak większy niż 0. Każda broń posiada atrybut “Wytrzymałość”, który jest zmniejszany o 1 za każdorazowym użyciem broni. Twój bohater ma dużo więcej zdrowia niż większość stronników dlatego broń może być bardzo użyteczna ze względu na możliwość kilkukrotnego zaatakowania przy użyciu jednej karty. Dodatkowo niektóre bronie np. “Miecz Sprawiedliwości” lub “Rzezimiot” posiadają dodatkowe efekty które mogą okazać się bardzo przydatne.

Atrybuty kart

Atrybuty kart opisane są poniżej, są to zdolności opisane na karcie, które maja bezpośredni wpływ na rozgrywkę. Niektóre zdolności używane są do przejęcie kontroli nad polem bitwy, niektóre do podtrzymania tempa gry, a część z nich służy do pozbywania się stronników przeciwnika. Atrybuty opisane są pogrubioną czcionką.

Dobieranie kart

Dobieranie kart to sztuka. Najgorszy scenariusz dla każdego gracza to wykonanie tzw. “top-decking” (wierzch talii). Oznacza to iż na początku własnej tury nie mamy żadnej karty na ręce i w danej turze możemy zagrać tylko jedna kartę, którą dobraliśmy z góry talii. Sytuacja może mieć miejsce gdy w źle złożonej talii znajduje się zbyt dużo kart z niskim kosztem many.
Drugim nieprzyjemnym scenariuszem jest tzw. “overdraw” (przepełnienie kart). W momencie wystąpienia “overdraw” posiadasz pełną rękę zawierająca 10 kart co oznacza że każda kolejna dobrana karta jest automatycznie odrzucana. Aby zapobiec sytuacji, w której pozbyłeś się wszystkich kart z reki należy wykorzystywać w talii karty które umożliwiają dobieranie dodatkowych kart. Niektóre z nich umożliwiają dobranie kart zaraz po jej zagraniu, niektóre po śmierci stronnika. Istnieją karty zaklęć posiadające efekt dobierania kart a w szczególnych przypadkach dobierania kart podczas ataku. W każdej talii powinny znaleźć się karty umożliwiające dobieranie kart aby z sukcesem prowadzić długie rozgrywki. Zbyt dużo i będziesz musiał część odrzucić, zbyt mało i nie będziesz miał czym grać. Wyważenie w tej kwestii jest kluczowym elementem.

Atrybuty

Atrybuty to efekty kart, mające bezpośredni wpływ na rozgrywkę, które są aktywne po zagraniu karty. Jeśli karta zostanie “Wyciszona”, atrybut przestaje działać. Każdy atrybut jest wyjątkowy i stanowi dodatkowe zagrożenie dla przeciwnika. Zignorowanie atrybutu może stanowić duży problem i potencjalnie zakończyć się przegraną.

Poniżej lista atrybutów znajdujących się w grze:

Okrzyk bojowy – Wywołuje efekt w momencie zagrania karty z ręki.
Szarża – Stronnik może zaatakować w tej samej turze, w której został zagrany.
Agonia – Wywołuje efekt po śmierci stronnika.
Szał – Stronnik posiada dodatkowy efekt gdy jest ranny, zazwyczaj +2 do ataku.
Obrażenia zaklęć +X – Twoje zaklęcia które zadają obrażenia, zadają +X obrażeń więcej.
Ukrycie – Nie może być celem ataku ani zaklęcia dopóki sam nie zaatakuje lub gdy Ukrycie zostanie zdezaktywowane np. po zagraniu karty “Flara”.
Prowokacja – Stronnicy oraz bohaterowie posiadający broń, w pierwszej kolejności muszą zaatakować stronników posiadających prowokację, zanim zaatakują innych stronników i bohatera.
Furia wichru – Stronnik może zaatakować dwa razy w każdej turze.

Powyższa lista jest skróconą listą atrybutów które pojawiają się na kartach, należy pamiętać że istnieją atrybuty które nie posiadają nazwy. Np. “na koniec tury” lub “na początku tury” są dość często spotykane ale rezultaty mogą być diametralnie różne. Oznacza to że efekt wywoływany jest za każdym razem gdy spełniony jest warunek. Efekt “nie może stać się celem zaklęcia ani mocy specjalnej” działa tak jak napisano jednak nie jest to taki sam efekt jak “Ukrycie”. w odróżnieniu do “Ukrycia” może być celem ataku stronników lub bohatera.

Efekty kart

Efekty w odróżnieniu od atrybutów działają tylko jeden raz. Wywołuje efekt tylko po spełnieniu odpowiednich warunków.

Boska tarcza – Podczas ataku, gdy tarcza jest aktywna pierwsze obrażenia sa ignorowane, a tarcza zostaje usunięta
Zamrożenie – Zamrożone postacie nie mogą atakować przez 1 turę, “Wyciszenie” usuwa efekt zamrożenia
Niewrażliwość – Postacie niewrażliwe nie mogą zostać zranione podczas spełniania warunków niewrażliwości
Wyciszenie – Usuwa wszystkie efekty i ulepszenia karty

Specjalne zdolności klas

Specjalne zdolności odnoszą się do kart, które mogą być zagrywane tylko przez konkretne klasy bohaterów. Zostały zaprojektowane jako specjalne dodatki do klas. Niektóre z nich zwiększają możliwości kart i bohatera inne ograniczają jego możliwości. Szaman posiada specjalną zdolność “Przeciążenie”, która występuje tylko na kartach używanych przez Szamana. Warto zaznaczyć, że gdy wejdziemy w posiadanie karty dla klasy innej niż nasz bohater np. poprzez zagranie karty “Kradzież myśli”, taka karta także wpływa na naszego bohatera.

Specjalne atrybuty klas:
Wybierz jedno – Druid – daje możliwośc wywołania jednego z dwóch różnych efektów zagrania karty
Kombo – Łotr – Efekt dodatkowy jest wywołany gdy w tej turze zagraliśmy wcześniej inną kartę
Kontra – Mag – Zapobiega wywołaniu efektu zagranej karty i powoduje jej odrzucenie
Przeciążenie (X) – Szaman – W następnej turze gracz ma do dyspozyji (X) kryształów many mniej

Zdobywanie kart

Zaczynając grę możemy tworzyć talie z dostępnych kart podstawowych, które zdobywa się poprzez zdobywanie poziomów poszczególnych bohaterów. Po osiągnięciu przez bohatera poziomu 10 zostają odblokowane wszystkie karty podstawowe. Dodatkowo w grze istnieją karty podzielone na grupy ze względu na ich częstość występowania: Powszechne (biały kryształ), Rzadkie (niebieski kryształ), Epickie (fioletowy kryształ), Legendarne (pomarańczowy kryształ). Dodatkowo każda karta posiada “złotą wersję”, która działa dokładnie tak samo jak jej zwykła kopia ma jednak wartość kolekcjonerską, znacznie trudniej zdobyć lub wytworzyć złota kartę. Zamiana w pył złotej karty daje większą ilość pyłu niż zwykłej karty. Aby zdobyć więcej kart należy:

– kupić dodatkowe zestawy za złoto w grze
– rozegrać pojedynki w trybie arena, po której zakończeniu otrzymujemy nagrodę w postaci zestawu kart
– kupić dodatkowe zestawy za prawdziwe pieniądze
– stworzyć karty

Zdobywanie złota

hearthstone złotoJeśli nie chcesz wydawać ciężko zarobionych pieniędzy, nie musisz. Gra daje możliwość zdobywania złota, za które można kupić dodatkowe zestawy.

Jest kilka sposobów na zdobywanie złota:
Nagrody za osiągnięcia
W trakcie gry możesz zdobyć osiągnięcia. Pierwszym osiągnięciem jest wykonanie wszystkich zadań z samouczka. Za ich wykonanie otrzymuje się 100 złota. Za każde 3 wygrane rozgrywki w trybie “Pojedynek” i/lub “Arena” otrzymuje się 10 złota.

Zadania dziennie

Za wykonanie zadania dziennego skutkuje otrzymaniem nagrody podanej w opisie zadania. Zadania przydzielane są losowo, jednak nagroda za to samo zadanie zawsze jest taka sama. Można zachować zadanie z jednego dnia i wykonać jest w kolejnym, nie można jednak posiadać w danej chwili więcej niż 3 zadań na raz. W przypadku gdy zadanie nam nie odpowiada, mamy możliwość raz dziennie anulować jedno zadanie i w jego miejsce wylosować nowe.

Poniżej lista dostępnych zadań.

NazwaZadanieNagroda
Zwycięstwo [1 Klasa] lub [2 Klasa]Wygraj 2 gry za pomocą [1 Klasy] lub [2 Klasy]40 złota
Dominacja [1 Klasa] lub [2 Klasa]Wygraj 5 gier za pomocą [1 Klasy] lub [2 Klasy]60 złota
Zniszcz ich wszystkich!Zniszcz 40 stronników40 złota
Tylko potężniZagraj 20 stronników którzy kosztują 5 lub więcej40 złota
Thee Meek Shall InheritZagraj 40 stronników którzy kosztują 2 lub więcej40 złota
Mistrz zaklęć Zagraj 40 zaklęć40 złota
Niezłe mantoZadaj 100 pkt. obrażeń wrogim bohaterom40 złota
3 Zwycięstwa!Wygraj 3 rozgrywki dowolną klasą40 złota
Totalna DominacjaWygraj 7 rozgrywek w dowolnym trybie (także trening)100 złota
Błogosławieni słabiZagraj 40 stronników kosztujących 2 lub mniej40 złota
Patrz i ucz się!Oglądaj zwycięstwo znajomego w trybie widza.1 paczka kart klasycznych

Kupowanie za prawdziwe pieniądze

Kupowanie kart ma swoje plusy i minusy. Oczywistym minusem jest wydawanie ciężko zarobionych pieniędzy na grę, która w założeniach jest darmowa. Plusem natomiast jest możliwość zakupienia dużej ilości zestawów, bez konieczności poświęcania czasu na grę.
W tym przypadku Hearthstone nie różni się od innych, tradycyjnych gier karcianych, wydając więcej pieniędzy masz dostęp do większej liczby kart, co przekłada się na większe możliwości tworzenia talii oraz dostęp do rzadszych i teoretycznie potężniejszych kart co w rezultacie oznacza większą efektywność podczas gry.

Cennik:
2 zestawy – 2,69 euro (1,35 euro za zestaw)
7 zestawów – 8,99 euro (1,28 euro za zestaw)
15 zestawów – 17,99 euro (1,20 euro za zestaw)
40 zestawów – 44,99 euro (1,12 euro za zestaw)

Tworzenie kart

Podczas zdobywania kart czasami można otrzymać kartę która już jest w naszym posiadaniu. W talii można wykorzystać maksymalnie 2 kopie danej karty, więc każda kolejna kopia jest bezużyteczna. Takie karty można zniszczyć aby otrzymać magiczny pył. Pył służy do tworzenia kart takich jakie są potrzebne. Dzięki temu można stworzyć karty bardziej przydatne, rzadsze i poteżniejsze.

Co dalej?

W gry mamy do wyboru kilka trybów rozgrywki. Trening, Pojedynek, Arena.

Trening

W trybie treningu możesz odblokować wszystkich bohaterów. Gdy pokonasz bohatera w trybie treningu będzie można zbudować talie opartą na tym bohaterze. Za odblokowanie wszystkich bohaterów przewidziana jest dodatkowa nagroda. Kolejna nagroda czeka na każdego kto pokona wszystkich bohaterów w trybie treningu eksperta.

Pojedynek – Rozrywka

Granie przeciwko komputerowi w trybie treningu jest tylko przygotowaniem do prawdziwej rozgrywki. Dopiero mierzenie się z innymi graczami jest wyzwaniem. Dla początkujących graczy zaleca sie próbowania sił najpierw w trybie rozrywki, gdzie można zmierzyć się z graczami zarówno początkującymi jak i bardziej doświadczonymi.

Pojedynek – Ranking

legendPo doszlifowaniu talii w trybie rozrywki pora na tryb rankingowy. Każda ranga posiada znaczniki reprezentowane jako gwiazdki. Zwycięstwo powoduje zdobycie jednej gwiazdki. Po zebraniu wszystkich gwiazdek i wygraniu jeszcze jednego pojedynku otrzymujemy wyższą rangę. Przegrana powoduje utratę gwiazdki, w przypadku utraty ostatniej gwiazdki z rangi i przegraniu kolejnej rozgrywki następuje obniżenie rangi o jedną. Seria kolejnych zwycięstw daje nam bonus w postaci dodatkowych gwiazdek. Najwyższą rangą jest “Legenda”. Po jej osiągnięciu w ikonie rangi widoczna jest liczba, która pozycję gracza w rankingu serwera, np. EU. Gracze z rangą “Legenda” grają przeciwko graczom z tą sama rangą, na koniec sezonu publikowana jest lista najlepszych graczy w regionie na stronie Blizzarda. W przyszłości planowane są dodatkowe nagrody dla wszystkich którzy osiągnęli najwyższa rangę.

Arena

arena hearthstoneWydając 150 złota lub 1,79 euro można wejść na arenę. Na arenie wybieramy jednego z trzech losowych bohaterów i tworzymy talię. Po wybraniu bohatera zostaną wyświetlone 3 karty, z nich należy wybrać tylko jedną, która zasili nasza talię. Po wybraniu karty zostaną wyświetlone kolejne, 3 losowe karty i cały proces będzie powtarzany do momentu posiadania w talii 30 kart. Podczas grania na arenie nie obowiązują limity dotyczące ilość kopii kart w talli, można posiadać więcej niż 1 kopię kart legendarnych i więcej niż 2 kopie pozostałych kart.
Rozgrywka na arenie kończy się po wygraniu 12 lub przegraniu 3 pojedynków.
Nagroda za udział w arenie zależna jest od ilości wygranych pojedynków. Jako nagrodę otrzymujemy jeden zestaw kart oraz 4 losowe nagrody którymi mogą być, złoto, pył magiczny, pojedyńcze karty a nawet dodatkowe zestawy kart. Im więcej wygranych tym lepsza nagroda.

Author: hearthstone

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment